Successmore สมัครสมาชิก
Successmore สมัครสมาชิก
เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ทำทีละขั้นตอน..ตามลำดับ
( ทำขั้นตอนใหนค้างไว้ มาทำต่อภายหลังได้ )


คำแนะนำ..การกรอกข้อมูลสมัคร (สำคัญมากๆ)
1.ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

2. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง (ให้ใส่เลข 0 ในช่องที่คุณไม่มีข้อมูล..จริงๆ)

3. ในส่วนของ ข้อมูลผู้สมัครร่วม จะต้องเป็นสามี - ภรรยา ที่มีทะเบียนสมรสเท่านั้น !
หากไม่มี ให้ใส่เลข 0 ทุกช่อง

4.
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว..ให้ครบทุกช่อง..ในแบบฟอร์มด้านล่าง
หากข้อมูล..ไม่ครบ..ทีมเราไม่สามารถเปิดรหัสสมาชิกให้คุณได้ !

5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนคลิกส่งข้อมูล

 


 

 
 
ข้อมูลผู้สมัครหลัก
ข้อมูลผู้สมัครหลัก................... 
คำนำหน้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)  
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
วัน เดือน ปี พ.ศเกิด (เช่น 07/05/2523) 
สัญชาติ 
โทรศัพท์  
 Facebook ID (ถ้ามี..จะเป็นประโยชน์) 
 Line ID (ถ้ามี..จะเป็นประโยชน์) 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ 
ตึก/อาคาร 
หมู่บ้าน 
ตรอก/ซอย 
ถนน 
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
ธนาคารใช้รับรายได้ (ยกเว้น ธกส.) 
สาขา 
ชื่อเจ้าของบัญชี  
เลขที่บัญชี 

ข้อมูลผู้สมัครร่วม (สามี - ภรรยา ที่มีทะเบียนสมรสเท่านั้น)

ข้อมูลผู้สมัครร่วม................... 
คำนำหน้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)  
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
วัน เดือน ปี พ.ศเกิด (เช่น 07/05/2523) 
สัญชาติ 
โทรศัพท์ 

ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า................... 
ที่อยู่เลขที่ 
ตึก/อาคาร 
หมู่บ้าน 
ตรอก/ซอย 
ถนน 
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
ต้องการรับคู่มือธุรกิจทางใหน ?
ส่งมากับสินค้า..เมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ครั้งแรก
หรือ รับเองที่สาขาใหน โปรดระบุ

คลิกดูสาขาใกล้บ้านก่อน
 

ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์อุบัติเหตุ................... 
คำนำหน้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) 
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)  
ความสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 
กรอกตัวเลขที่เห็น
คลิกในช่องว่าง แล้วรอตัวเลขเปลี่ยน
แล้วคลิกตามตัวเลขที่เห็น > คลิก ok > คลิก..ส่งข้อมูล

(หากคลิกตัวเลขผิด ให้คลิก reset แล้วค่อยพิมพ์ใหม่)
  Click to reload image