สมัครเพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ทำทีละขั้นตอน..ตามลำดับ
( ทำขั้นตอนใหนค้างไว้ มาทำต่อภายหลังได้ )
   

คำแนะนำ..การกรอกข้อมูลสมัคร (สำคัญมากๆ)
1.ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

2. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง (ให้ใส่เลข 0 ในช่องที่คุณไม่มีข้อมูล..จริงๆ)

3. ในส่วนของ ข้อมูลผู้สมัครร่วม จะต้องเป็นสามี - ภรรยา ที่มีทะเบียนสมรสเท่านั้น !
หากไม่มี ให้ใส่เลข 0 ทุกช่อง

4.
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว..ให้ครบทุกช่อง..ในแบบฟอร์มด้านล่าง
หากข้อมูล..ไม่ครบ..ทีมเราไม่สามารถเปิดรหัสสมาชิกให้คุณได้ !

5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนคลิกส่งข้อมูล

 


 

 
 
ข้อมูลผู้สมัครหลัก
ข้อมูลผู้สมัครหลัก...................  
คำนำหน้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)   -
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)   -
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก  
วัน เดือน ปี พ.ศเกิด (เช่น 07/05/2523)  
สัญชาติ  
โทรศัพท์   
อีเมล  
 Facebook ID (ถ้ามี..จะเป็นประโยชน์) 
 Line ID (ถ้ามี..จะเป็นประโยชน์) 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่  
ตึก/อาคาร  
หมู่บ้าน  
ตรอก/ซอย  
ถนน  
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
ธนาคารใช้รับรายได้  ชื่อธนาคาร  
สาขา  
ชื่อบัญชี (ยกเว้น ธกส.)  
เลขที่บัญชี  

ข้อมูลผู้สมัครร่วม (สามี - ภรรยา ที่มีทะเบียนสมรสเท่านั้น)

ข้อมูลผู้สมัครร่วม...................  
คำนำหน้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)   -
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)   -
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก  
วัน เดือน ปี พ.ศเกิด (เช่น 07/05/2523)  
สัญชาติ  
โทรศัพท์  
อีเมล  

ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า

ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า...................  
ที่อยู่เลขที่  
ตึก/อาคาร  
หมู่บ้าน  
ตรอก/ซอย  
ถนน  
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
ต้องการรับคู่มือธุรกิจทางใหน ?
ส่งมากับสินค้า..เมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ครั้งแรก
หรือ รับเองที่สาขาใหน โปรดระบุ

คลิกดูสาขาใกล้บ้านก่อน
 

ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์อุบัติเหตุ...................  
คำนำหน้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)   -
ความสัมพันธ์  
โทรศัพท์  
กรอกตัวเลขที่เห็น
คลิกในช่องว่าง แล้วรอตัวเลขเปลี่ยน
แล้วคลิกตามตัวเลขที่เห็น > คลิก ok > คลิก..ส่งข้อมูล

(หากคลิกตัวเลขผิด ให้คลิก reset แล้วค่อยพิมพ์ใหม่)
  Click to reload image